Barbora Bírová (SK)
Výstava – Obrazy bez domova
Přednáška – Privatizovaný priestor a bezdomovectvo: ako si tvorí domov človek bez domova?

Obrazy bez domova

Vernisáž: středa 21/06/2017 součást bloku Domov od 16:30
Otevírací doba: Po–Pá 15–19, So–Ne 13–17
Prázdný komerční prostor: Dul Hlubina: Nové koupelny
Vítkovická 3263
Související akce: Beseda Báry Bírové – Když domov není jen pouhým snem Blok Domov / středa 21/06/2017

 

Mapa

Vstupenky

 

NEJISTOTA V BYDLENÍ

Jedno z témat fotografické výstavy se věnuje nejistotě v bydlení, perspektivou těch, kteří ji sami zažívají.

Výstava: Bára Bírová – Obrazy bez domova

Výstava je vizualizací každodenních zkušeností a prožitků lidí bez domova. Bezdomovectvím je zasažen především člověk, který se v něm sám ocitne, jde ale o problematiku, která ovlivňuje celou společnost. A přestože se tento fenomén spojuje především s muži, do velké míry se týká i žen a také dětí. Aktérské pozici lidí bez domova se však ve veřejném diskursu věnuje jen okrajová pozornost. Tato východiska ovlivnila koncepci výstavy.

Fotografie vznikaly ve spolupráci s lidmi bez domova od roku 2012 do současnosti během terénního výzkumu sociální antropoložky Barbory Bírové. Výzkum probíhal na Slovensku v okolí Martina a v České republice v okrajových částech Prahy a na Kladně.

Roli autorky fotografií zastává nejen výzkumnice. Autory a autorkami jsou také lidé bez domova. Použití metody photovoice umožňuje zachytit explicitní projev aktivit v rámci zkoumané komunity, protože dává aktérům možnost právě skrze vizuál “promluvit”.

Fotografie byly pořizovány na různou techniku, od zrcadlovky až po mobilní telefon. Vizuální stránka je doplněna zvukovou stopou sestřihu rozhovorů, realizovaných během výzkumu.
Cílem výstavy je jít za pouhou estetizaci bezdomovectví. Důraz je kladen na různorodou každodenní zkušenost mužů a žen bez domova – a to také jejich očima. Mají své radosti, cítí strach, bolest… Lidé bez domova nejsou jiní než my. Nepotřebují lítost, potřebují domov a hlas, aby mohli řešit vše další.

Přednáška: Bára Bírová – Privatizovaný prostor a bezdomovectví: Jak si tvoří domov člověk bez domova?

Zjevné bezdomovectví se na rozdíl od skrytého a potenciálního liší tím, že je spojováno s vyskytovaním se ve veřejných prostranstvích, například na ulicích, v parcích, na lavičkách nebo v blízkosti autobusových či železničních stanic. Tato viditelnost a zároveň jakási nevhodnost nebo neslušnost naráží na naše smyslové orgány, a to zejména v urbánním prostředí.
Bazální a současně klíčovou vlastností prostoru je oddělování. Prostor pracuje jako nástroj vymezení (Harvey, 2006: 339), proto je předmětem vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, ale stejně i konfliktů. Právě vymezení, které v sobě nese prostor, dělí nejen jeho materiální, ale stejně i sociální funkci.
Veřejný prostor je o neustálém vyjednávání pozic, vstupují do něj politické procesy, majetkové poměry, vymezení na základě sociálního statusu, hierarchií a autorit. Jak do veřejného prostoru vstupují ti a ty, kteří využívají tyto prostranství pro žití? Jakými procesy se vytváří privatizovaný prostor?
Cílem příspěvku je ukázat, na základě empirického materiálu, vycházejícího z kvalitativního výzkumu, jakým způsobem funguje vzájemné vyjednávání sociálních pozic a jak se vytváří privatizovaný prostor v prostředí lidí bez domova. Zaměřím se také na představení reprezentací, které charakterizují domov pro lidi bez domova.
Výzkum a interpretace vycházejí ze sociálně-antropologické perspektivy a terénního výzkumu realizovaného ve třech různých lokalitách prostřednictvím kvalitativních metod.

Mgr. Barbora Bírová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy