Blok Domov: Barbora Bírová
Privatizovaný prostor a bezdomovectví: Jak si tvoří domov člověk bez domova?

Vernisáž: středa 21/06/2017 v 16:30
Otevírací doba: Po–Pá 15–19, So–Ne 13–17
Prázdný komerční prostor: Důl Hlubina, Nové koupelny

 

MapaVstupenky

Privatizovaný prostor a bezdomovectví: Jak si tvoří domov člověk bez domova?

Zjevné bezdomovectví se na rozdíl od skrytého a potenciálního liší tím, že je spojováno s vyskytovaním se ve veřejných prostranstvích, například na ulicích, v parcích, na lavičkách nebo v blízkosti autobusových či železničních stanic. Tato viditelnost a zároveň jakási nevhodnost nebo neslušnost naráží na naše smyslové orgány, a to zejména v urbánním prostředí.
Bazální a současně klíčovou vlastností prostoru je oddělování. Prostor pracuje jako nástroj vymezení (Harvey, 2006: 339), proto je předmětem vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, ale stejně i konfliktů. Právě vymezení, které v sobě nese prostor, dělí nejen jeho materiální, ale stejně i sociální funkci.
Veřejný prostor je o neustálém vyjednávání pozic, vstupují do něj politické procesy, majetkové poměry, vymezení na základě sociálního statusu, hierarchií a autorit. Jak do veřejného prostoru vstupují ti a ty, kteří využívají tyto prostranství pro žití? Jakými procesy se vytváří privatizovaný prostor?
Cílem příspěvku je ukázat, na základě empirického materiálu, vycházejícího z kvalitativního výzkumu, jakým způsobem funguje vzájemné vyjednávání sociálních pozic a jak se vytváří privatizovaný prostor v prostředí lidí bez domova. Zaměřím se také na představení reprezentací, které charakterizují domov pro lidi bez domova.
Výzkum a interpretace vycházejí ze sociálně-antropologické perspektivy a terénního výzkumu realizovaného ve třech různých lokalitách prostřednictvím kvalitativních metod.

Mgr. Barbora Bírová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy