Thomas Schneider (DE)

Nejisté umění. Poznámky k fotografiím.

patek 16/6/2017 v 16:00
Otevřeno: Po-Pá 15-19, So-Ne 13-17
Menza – nároží ulic Reální č. 5 / Poštovní 13

Mapa

Vstupenky

Přednáška se snaží uchopit téma „Mezi jistotou a nejistotou“ jako vnitřní strukturu nebo jako samotnou podstatu fotografie. Na základě úvah o různých samostatných dílech současných umělců bude fotografie reflektována z pohledu svých vnitřních aspektů – hlavně ve specifickém vztahu mezi referencí a fantazií – a dále pak v ambivalencích, které se přesně pojí s těmito aspekty: ambivalence, které jsou důležité pro tvorbu a přijímání fotografie jako na společnost působící a kritické umění. Ambice přednášky může být formulována jako otázka: Dotýká se digitalizace fotografie její vnitřní struktury – a nebo neskutečný ráz samostatných fotografií odolává i digitální neutralizaci fotografie?