Blok Domov: Barbora Bírová
Privatised space and homelessness: How does a homeless person create a home?

Vernisáž: středa 21/06/2017 v 16:30
Otevírací doba: Po–Pá 15–19, So–Ne 13–17
Prázdný komerční prostor: Důl Hlubina, Nové koupelny

 

MapaVstupenky

Privatizovaný priestor a bezdomovectvo: Ako si tvorí domov človek bez domova?

Zjavné bezdomovectvo sa na rozdiel od skrytého a potenciálneho líši tým, že je spájané s vyskytovaním sa vo verejných priestranstvách, napríklad na uliciach, v parkoch, na lavičkách alebo v blízkosti autobusových či železničných staníc. Táto zjavnosť, či viditeľnosť a zároveň akási nevhodnosť alebo neslušnosť nám udiera na naše zmyslové orgány, a to najmä v urbánnom prostredí.
Bazálnou, no kľúčovou vlastnosťou priestoru je oddeľovanie. Priestor pracuje ako nástroj vymedzenia (Harvey, 2006: 339), preto je predmetom vytvárania a rozvíjania sociálnych vzťahov, ale rovnako i konfliktov. Práve vymedzenie, ktoré v sebe nesie priestor, delí nielen jeho materiálnu, ale rovnako i sociálnu funkciu.
Verejný priestor je o neustálom vyjednávaní pozícií, vstupujú doň politické procesy, majetkové pomery, vymedzenia na základe sociálneho statusu, hierarchií a autorít. Ako do verejného priestoru vstupujú tí a tie, ktorí využívajú tieto priestranstvá pre život? Akými procesmi sa vytvára privatizovaný priestor?
Cieľom prezentácie je ukázať, na základe empirického materiálu, vychádzajúceho z kvalitatívneho výskumu, akým spôsobom funguje vzájomné vyjednávanie sociálnych pozícií a ako sa vytvára privatizovaný priestor v prostredí ľudí bez domova. Zameriam sa tiež na predstavenie reprezentácií, ktoré charakterizujú domov pre ľudí bez domova.
Výskum a interpretácie vychádzajú zo sociálne-antropologickej perspektívy a terénneho výskumu realizovaného v troch rozličných lokalitách prostredníctvom kvalitatívnych metód.

Mgr. Barbora Bírová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy