Jiří Siostrzonek (CZ)
On subjective interpretation of photography projects

Středa 28/06/2017 – 17:00
Otevřeno: Po–Pá 15–19, So–Ne 13–17
Menza – nároží ulic Reální č. 5/Poštovní 13

 

Mapa

Vstupenky

V přednášce bude věnována pozornost především problematice analýze fotografií a různým přístupům k interpretaci fotografických souborů

Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

V pedagogické i vědecké činnosti se věnuje kontextu fotografie v rámci společenských věd. Vyučuje vizuální sociologii se zaměřením na dokumentární fotografii, fotografické projekty, interpretaci fotografie, věnuje se fotografickým archivům, historii fotografie. Je spoluautorem dlouhodobých fotograficko¬sociologických projektů. Vydal několik odborných fotografických publikací se zaměřením na historii fotografie. Je kurátorem řady fotografických výstav, věnuje se volné umělecké tvorbě. Pedagogická činnost: V současnosti přednáší vizuální sociologii se zaměřením na fotografii na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko¬ přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a na katedře Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zároveň přednáší na polských univerzitách ve Vratislavi, v Poznani a Katovicích (viz zahraniční studijní pobyty). Podílí se na vedení klauzurních, bakalářských, magisterských diplomových teoretických i praktických prací. Pro studenty organizuje tvůrčí dílny, konference, semináře se zaměřením na aplikovanou fotografii a její využití pro vědecký výzkum. Zabývá se také dějinami filmu a pro studenty organizuje filmové festivaly, přehlídky, přednášky, diskuzní večery. Podílí se na popularizaci fotografie, sociologie a umění v médiích a formou neformálního vzdělávání.