Marek Hrubec (CZ)

Odjištěná společnost

22/6/2017 v 17:00
Otevřeno: Po–Pá 15–19, So–Ne 13–17
Radnice MoaP, Dr. E. Beneše 555/6

 

Mapa

Vstupenky

 

Přednáška uvede důležité a aktuální téma „odjištěné společnosti“ a hledání řešení současného neuspokojivého stavu společnosti v potřebné společenské změně. Přednáška je zároveň úvodem do knihy rozhovorů „Odjištěná společnost: rozhovory o potřebné společenské změně“, která toho téma řeší.

V přednášce Marek Hrubec objasní zásadní rozdíly mezi druhy společnosti v různých částech světa v současné době globálních konfliktů a migrace. Evropská perspektiva tak bude doplněna a reformulována především z africké perspektivy, která odhaluje na jedné straně značnou africkou vitalitu a tvořivost a na straně druhé extrémní chudobu a roztříštěnost africké společnosti. Marek Hrubec tyto otázky pojímá ze stanoviska filosofa a sociálního vědce, který v rovníkové tropické Africe se svými africkými kolegy založil univerzitu pro studenty z konfliktních a postkonfliktních zemí. Jeho kniha, kde které se bude v přednášce odkazovat předkládá otázky: jaká je role nás, českých a obecněji evropských občanů v současném globálním uspořádání? Jaké problémy to přináší? A jaká je role lidí v tropické Africe? Jaké to přináší rozdíly v každodenním vnímání reality zde a tam? Jak se to týká historické a současné (ne)spravedlnosti? Jak tyto jevy provázejí revoluce a transformace? Jaká východiska se pokoušejí přinést nové modely společnosti v Latinské Americe, Evropě, Číně a jinde ve světě? Kniha i jeho následná přednáška je tak výzvou ke kritickému přemýšlení o současné společnosti a jejích globálních i lokálních dramatických změnách.

Do knihy přispěli Marek Hrubec, Jan Keller, Vladimíra Dvořáková, Jean Bosco, Wagdy Sawahel, Jan Rovenský, Břetislav Horyna, Martin Solík, Pavel Dinka.

Marek Hrubec, filosof a sociální vědec, vede Centrum globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR v Praze, v letech 2014 až 2015 byl zakládajícím rektorem univerzity ve východní Africe na hranicích Burundi, Rwandy a DR Konga, nové univerzity pro studenty z konfliktních a postkonfliktních zemí. Přednášel na univerzitách v mnoha zemích, nejen v EU a USA, ale například také v Číně, Brazílii, Chile, Rusku, Íránu, Indii, Indonésii, Jižní Koreji či Novém Zélandu.