Ondřej Chrobák – Marek Pokorný – Jiří Ptáček

Po škole

Pondělí 19/06/2017 ve 14:00
Menza – nároží ulic Reální č. 5/Poštovní 13

 

Mapa

Související akce: úterý 20/6 – 23/7 – Videoinstalace diplomantských prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity. Od prezentace objektů k sociální reprezentaci. Pravděpodobný model sdílení umění v postinternetové době.
Vernisáž výstavy 19/6 ve 14h

Debata o budoucnosti absolventů uměleckých škol

Jak vypadá budoucnost absolventů vysokých uměleckých škol v České republice? Dotované ateliéry? Vytváření nových pracovních míst? Rozvojové programy? Institucionální podpora? Fungující trh s uměním? Jak můžeme měnit současnou nejistotu?
Debaty se účastní Ondřej Chrobák, Marek Pokorný a Jiří Ptáček.

Ondřej Chrobák
Historik umění a kurátor. V letech 2000 až 2008 byl kurátorem a následně ředitelem Sbírky grafiky a kresby Národní galerie. V roce 2009 jako šéfkurátor pomáhal vytvořit koncepci galerie Galerie středočeského kraje (GASK). Od roku 2011 pracuje v Moravské galerii v Brně – nejprve jako kurátor a pracovník Metodického centra, od roku 2014 jako vedoucí kurátor.

Marek Pokorný
Kritik a kurátor. Od roku 1992 publikuje v periodickém tisku a v odborných časopisech. V letech 1995 až 2000 působil jako editor časopisu Detail. V letech 2004 až 2012 byl ředitelem Moravské galerie v Brně. Jako kurátor připravil řadu výstav současného umění včetně projektů pro Česko-Slovenský pavilon na Bienále v Benátkách (2005 a 2013). Od roku 2013 je ředitelem PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava.

Jiří Ptáček
Kritik a kurátor. Od roku 1998 publikuje v periodickém tisku a v odborných časopisech. V letech 2003 až 2006 působil jako šéfredaktor časopisu Umělec. V letech 2007 až 2008 byl kurátorem Galerie NoD v Praze. V letech 2009 až 2011 působil jako umělecký vedoucí a asistent v Ateliéru video na FaVU v Brně. V roce 2011 připravil celoroční výstavní program pro Galerii mladých v Brně s názvem Galerie Mládí. Od roku 2012 je kurátorem Fotograf Gallery v Praze a od roku 2015 také jedním z kurátorů Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích.