Ondřej Durczak (CZ)

Fotografické publikace o Ostravsku po roce 1945

Vernisáž: Pátek 16/06/2017 od 18:30
Otevřeno: Po–Pá 11–19, So-Ne 13–17
Fiducia, Nádražní 30

 

Map

Vstup ZDARMA

 

PROPAGUJME UHLÍ A OCEL!
FOTOGRAFICKÉ PUBLIKACE OSTRAVSKA

Výstava útržků oficiálních fotografických publikací o Ostravsku vydaných v letech 1948 až 1989 představí základní a osobitě formovaný přehled o tehdejších totalitních tendencích v produkci těchto tiskovin, ale také podobu Ostravska v minulých desetiletích. Ryze autorsky pojatá expozice doktoranda Institutu tvůrčífotografie Slezské univerzity v Opavě Ondřeje Durczaka, který téma zpracovával jako teoretickou závěrečnou práci, a fotografky a pedagožky ITF Dity Pepe.

Do výroby propagandistických knih výrazně zasáhly společensko-politické poměry. Z obrázků knih tak lze častovy separovat obecné motivy jako masivní prvomájové průvody, sochy státníků, téma jara, sídlišť, nejrůznějších služeb, možností rekreací, ale v případě Ostravska také často prezentované hornictví a hutnictví.

Expozice se skládá ze dvou částí. Mimo samotný obsah byly výmluvné už i obálky publikací ilustrující Ostravsko jako svět tvrdé práce a prosperity. Fotografická publikace se tak může stát jakousi mozaikou reflektující tehdejší pohled na socialistickou průmyslovou metropoli.

Kromě titulních stran obálek knihy tvoří výstavu vybrané dvoustrany z různých publikací, které však ve výsledku nejsou vytrženy z kontextu, ale jsou sestaveny podle archetypu většiny titulů tak, že tato část výstavy zastupuje jeden obsáhlý knižní titul.

Výstava tak poukazuje nejen na místopisné knihy industriálního Ostravska, ale zprostředkovává také tehdejší oficiální formu a obsah nazírání na tuto oblast reprezentace.